den lille prins citater

                                               den lille prins citater

Først og fremmest tror vi på at:
Børn lærer gennem bevægelse.
Leg er lig med læring.
Du hører, du ser, du gør -og du forstår.
“En stol er en misforstået seng, når vi sætter os ned går hjernen på standby”- Steen Larsen.

“Måske er bevægelse så fundenmental en egenskab ved tilværelsen, at kun det, der forandrer sig, kan bestå, men det skal opleves. Det er det barnet gør.”- Keld Fredens.

“Tænk at se de voksne, der ellers mest sætter børn i gang, være i fuld gang selv! Tænk at se voksen selvkontrol fortrængt af (næsten) hensynsløs iver. Tænk at se fornuften vige for lysten! Ren fryd for børn.”-Erik Sigsgaard.

“Med andre ord: et børnehaveliv med klatring, bål og kaninpasning er den bedste forberedelse til skolen”-Erik Sigsgaard

“Læring foregår altid i relation til noget, via deltagelse i fællesskaber:”-Peter Mickelsen

“Man skal være med på den værste -hvis det er godt for noget.”-Niels Mich

“Gør alt for de gyldne øjeblikke.”-Anne Kløjgaard

“Mange af de bedste oplevelser i livet er kendetegnet af intens indlevelse og fokusering. Det er oplevelser, der er nydelsesfulde og meget lærerige, fordi kroppen og sindet er forenet i en koncentreret, optimal fysisk og mental bevægelse.
Børn fødes med et grundlæggende behov for at bringe sig selv i denne form for tilstand, som det fx kommer til udtryk gennem børnenes initiativrigdom, nysgerrighed, facination over alt det nye og deres lyst til at lege.
Læreplanernes succes vil afhænge af, i hvilket omfang brugen af dem respekterer dette udgangspunkt”- Hans Henrik Knoop, lektor v. Danmarks Pædagogiske Universitet.

“Når døren er lukket, står andre på klem. Den blinde kan høre og føle sig frem. kan læse en tekst, på nul komma fem, når bare han/hun er lidt fingernem. Når en dør er lukket står andre på klem. Den døve kan se og bevæge sig frem. Hvorfor se sig blind, på det rent specielle, når øjne kan lytte og fingre fortælle?” – Benny Andersen

“Det væsentlige er usynligt for øjet, kun med hjertet kan du se.”- Antoine de Saint-Exupéry i “Den Lille Prins”

“Hvis du vil bygge et skib, skal du ikke kalde folk sammen for at tilvejebringe tømmer eller tilvirke redskaber. Du skal ikke uddelegere opgaver til dem eller fordele arbejdet; men du skal vække deres længsel efter det store åbne hav.”
– Antoine de Saint-Exupery i “Den Lille Prins”