nietzsche citater

                                                           nietzsche citater

Man hader ikke, så længe man foragter
Forfatteren bør holde sin mund lukket, når værket begynder at tale
Ængstelighedens grad er en målestok for intelligensen
Fædre og sønner er langt mere hensynsfulde overfor hinanden end mødre og døtre
Dialetik er blot en form for hævn
Slet ikke at tale om sig selv er et meget fornemt hykleri
Den, som ikke kan lyve, ved ikke, hvad sandhed er
Menneskenes skæbne er indrettet på lykkelige øjeblikke, men ikke på lykkelige tider

At forstå vil sige at kunne udtrykke noget i gammelts sprog
At le vil sige at være skadefro, men med god samvittighed
Klogskabens vækst lader sig nøje måle efter galdens aftagen
Harmen over de andres ulykke er den mandlige bror til medlidenheden
Tolerence er et bevis på mistillid til ens eget ideal
Det er videnskabens opgave at fastslå graden af det forkerte
Høflighed er ofte kendetegnet på en kejtet beskedenhed
Der findes ingen moralske fænomener men bare en moralsk fortolkning af fænomenerne

Kvinden var Guds anden fejltagelse
Manden burde trænes til krig og kvinden til rekreation for krigeren; alt andet er dårskab
Der er to ting en rigtig mand kan lide – fare og leg; og han kan lide kvinden, fordi hun er det farligste legetøj
En kvinde kan meget vel have et venskab med en mand, men for at det skal holde, med det assisteres af en smule fysisk apati
Nietzsche om kunst og kultur

Kunst er stort set et ja til tilværelsen
Vi har kunsten for ikke at dø af sandheden
Kultur er enhed i den kunstneriske stil i alle et folks livsytringer
Kultur er kun en tynd æbleskræl over et glødende kaos

Det er lettere at tilgive en fjende end en ven
Der findes intet bedre våben mod en fjende end en anden fjende
En politiker inddeler menneskeslægten i to klasser: Værktøj og fjender
Der er også jalousi i had: Vi ønsker at have vores fjende for os selv
Nietzsche om kvinder

Lykken er en kvinde
Mandens lykke er: Jeg vil. Kvindens lykke: Han vil
Den allerbedste hjælp mod mandesygdommen selvforagt er en klog kvindes kærlighed til én
Tilfredshed beskytter én mod forkølelse. Er en kvinde, som ved, at hun er velklædt, nogensinde blevet forkølet?

Gud er død!
Sundhed, fremtid, vækst, magt, liv…
Den modstand, der ikke slår dig ihjel – gør dig stærk
En hurtig tur gennem galeanstalten gør det klart, at tro ikke beviser noget
Der findes en flig af galskab i al kærlighed – men også en smule fornuft i al galskab
I en mands liv er der to tragedier: at have nået sine mål, og ikke at have nået dem
Det er ikke mangel på kærlighed, men mangel på venskab, der skaber ulykkelige ægteskaber
Vi nægter ofte at acceptere en idé, udelukkende fordi det tonefald, hvormed den udtrykkes, ikke tiltaler os
Socialisme er flokdyrmoralen tænkt til ende
Nær mistro til alle, i hvilken trangen til straffe er stærk
En dårlig samvittighed er lettere at kurere end et dårligt navn

Den der kæmper mod uhyrer må se til, at han ikke selv bliver et uhyre. Og når du længe kigger i en afgrund, kigger afgrunden også ind i dig selv